Diğer Olgulara Adli Yaklaşım

Adli nitelikteki diğer olgulara da adli bilimler yaklaşımı ile uzman görüşü mümkün olup, uzman görüşleri dava dosyasının seyri bakımından bilimsel nitelikli önemli delil niteliğindedir.

diğer.jpg