top of page

Diğer Olgulara Adli Yaklaşım

Adli nitelikteki diğer olgulara da adli bilimler yaklaşımı ile uzman görüşü mümkün olup, uzman görüşleri dava dosyasının seyri bakımından bilimsel nitelikli önemli delil niteliğindedir.

diğer.jpg
bottom of page