top of page

Maluliyet Hesaplamaları

 

Maluliyet; çalışanların yaptıkları iş ya da başlarına gelen kaza nedeniyle kendilerinde oluşan arızalar sonucu çalışma güçlerindeki eksiklik ve kayıp oranıdır. Maluliyet kavramının oluşabilmesi için ise maluliyetin unsurunu oluşturan hastalık ve arızanın kişinin ilk defa sigortalı olarak çalıştığı tarihten sonra meydana gelmesi ya da bu tarihten sonra belli bir düzeye gelmesi gerekmektedir. Maluliyet değerlendirilmesi Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri tüzüğüne dayanılarak yapılmaktadır.

 

İş mahkemelerinden gelen olgularda maluliyet oranlarının değerlendirilerek raporlanması kişilerin sosyal haklarını (emeklilik, maaş bağlanması, sağlık harcamalarının karşılanması vb) kullanabilmeleri açısından önemlidir.

maluliyet.jpg
bottom of page