top of page

ADLİ TIP

Adli Tıp,  insan vücudunu  ve insanla ilgili davranışların yarattığı  sonuçları  hukukun  yargı aşamasında doğru ve  bilgilenmiş olarak  değerlendirebilmesi için  bilirkişilik yapan  bilimdir.

Adli Tıp diğer  tıp bilim dallarından farklı yapı ve içeriğe sahip bir dal olarak dikkati çekmektedir.  Çünkü multidisipliner bir yaklaşımın  temel  olarak bulunması   hukuk, kriminoloji, sosyoloji  yanı sıra genetik, biyoloji, biyokimya  ve patolojiyi kapsayan bir içeriğe  sahiptir. 

Bugün çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet  olguları  ve  insan haklarının ihlalleri  olgularında temel odak görev Adli tıp bilim dalının kapsamı içindedir. Son yıllarda çok gündeme gelmeye başlayan   tıbbi uygulama hatalarının (malpraktis) saptanmasının  yanı sıra   DNA analizi ile  babalık tespiti başta olmak üzere kimlik tespiti de Adli tıbbın temel konuları arasındadır. Ayrıca  uyuşturucu ile ilgili yapılan çalışmalar da Adli Tıp  konuları içindedir.

Adli Tıp hakkındaki güncel gelişmeleri Bülten'imizi ziyaret ederek edinebilirsiniz.

resim 15.jpg
child-1152327_1280.jpg
bottom of page