top of page

Makaleler

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Polat, O.,  Z. Reva. Legal Dimension of Child Marriages in Turkey: Compared with the Eastern Europe and Middle East Countries. International Journal of Research –Granthaalayah, Vol.7 (Iss.4): April 2019, ISSN- 2350-0530(O), ISSN- 2394-3629(P) DOI: 10.5281/zenodo.2667712. (2019).

  • Reva, Z , O. Polat. Forced marriages as human rights violation. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5 (1), 69-77. DOI: 10.24289/ijsser.502652 (2019).

  • Polat, O.,  Z. Reva. A Case Analysis: A Self-Mutilation Case as Insurance Fraud from Forensic Medicine Viewpoint. Forensic Stud: FSTD-113. DOI: 10.29011/2577-1523. 10001. (2018).

  • Polat, O., Z. Reva. Combating Insurance Abuses: A Comperative Analysis between Turkey and United Kingdom. Beijing Law Review, 9; 185-200. DOI: 10.4236/blr.2018.9201. (2018).

  • Uysal., C, Z. Kır, NY. Görük, A. Atlı, Y. Bez, S. Gören, O.Polat. Being An Adolescent Mother. Acta Medica Anatolia, 2(1):14-18 (2014)

  • Türkmen, N., H. Dokgöz, S. Akgöz, B. Eren, P. Vural, O.Polat. ‘Bullying among High School Students’. MAEDICA-a Journal of Clinical Medicine, 8(2):143-152 (2013).

  • Turan N, O. Polat, M. Karapirli, C. Uysal, S.G.Turan. ‘The new violence type of the era: Cyber bullying among university students’. Neurology, Psychiatry and Brain Research, 17: 21-26 (2011).

  • Yaycı, N., I. Pakiş, M. Karapirli, S. Çelik, C. Uysal, O. Polat. The review of autopsy cases of accidental childhood deaths in Istanbul. J Forensic Leg Med, 18(6):253-6 (2011).

  • Pakiş, I., N. Yaycı, O. Polat. Letter to Editor. Journal of Forensic and Legal Medicine, 18:42 (2011).

  • Pakiş, I., O. Polat, N. Yaycı, M. Karapirli, "Comparison of Clinical Diagnosis and Subsequent Autopsy Findings in Medical Malpractice", A m J Forensic Med Pathol 31:218- 221 (2010).

  • Pakiş, I., N. Yaycı, N.Yıldız, E.Günçe, R.Yılmaz, O. Polat. ‘Childhood deaths due to suicide’, Australian J of Forensic Sciences 42:191-197 (2010).

  • Polat., O. C. Uysal. History of forensic medicine in Turkey. Leg Med (Tokyo). 2009 11(3):107-10.

  • Pakiş, I., N. Yaycı, M. Karapirli, E. Günçe, O. Polat, "Autopsy Profiles of Malpractice Cases", Journal of Forensic and Legal Medicine 16(1):7-10 (2009)

  • Pakiş., I, M. Karapirli, F. Karayel, A. Turan, O. Polat. Quality Assessment of Perinatal and Infant Postmortem Examinations in Turkey. J Forensic Sci, 53(5):1166-1168 (2008).

  • Pakiş., I, N. Yaycı, M. Karapirli, O. Polat. Ölümle sonuçlanan tıbbi uygulama hatalarına yaklaşımda adli otopsinin rolü. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,28 (1):30- 39 (2008).

  • Pakiş, I., O. Polat. ‘Patolojide tıbbi uygulama hataları’ Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 28(3):342-348 (2008).

  • Beyaztaş, FY., C. Bütün, H. Dokgöz, Ç. Yorulmaz, O. Polat Childhood deaths from sexual abuse in İstanbul, Turkey: Medicolegal assessment Neurology, Psychiatry and Brain Research, 13 (3): 121-124 (2006).

  • Tüzün, B., O. Polat, S. Vatansever, İ. Elmas. Questioning the psycho-socio-cultural factors that contribute to the cases of suicide attempts: an investigation. Forensic Sci Int, 11;113(1-3):297-301 (2000).

  • İnanıcı, MA., N. Birgen, M. Ercüment Aksoy, N. Alkan, G. Batuk, O. Polat, ‘Medico-legal death investigations and autopsies in İstanbul, Turkey‘ Journal of Clinical Forensic Medicine, 5(3):119–123 (1998).

  • Atasoy, S., S. Çöloğlu, E. Abacı-Kalfoğlu, O.Polat. Postgraduate Forensic Science Education in Turkey. 1996;41(2):206-208.

 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

  • Polat, O., Z. Reva. Çocuk Hakları Sözleşmesi Kapsamında Çocuk Tanımı ve Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde İncelenmesi, Adalet Bakanlığı, Adalet Dergisi, 2018 Eylül; 169-190. (2018).

  • Reva, Z., O. Polat. Defansif Tıp Uygulamalarının Sigortacılık Boyutu. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, (12), 23-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/bsad/issue/41804/444364. (2018).

  • Yılmaz, K., O. Polat, B. Kocamaz. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuksal Açıdan İncelenmesi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2014;16:19-52.

  • Bütün, C, FY Beyaztaş, H. Dokgöz, L. Özdemir, A. Beyaztaş, O.Polat, F. Şahin. ‘Sivas’ta Akranlar Arası Şiddet.’ Medicine Science 2013;2(4):885-95.

  • Polat, O. ‘Taraf Bilirkişiliği Nedir?’ Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2012; 100:271- 280.

  • Polat, O., I. Pakiş, ‘Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz’ ACU Sağlık Bil Derg 2012;3:211-217.

  • Polat, O., I. Pakiş, ‘Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu’ ACU Sağlık Bil Derg 2011; 2(3):119-125.

  • Polat O., E. Güldoğan. Çocuk Askerler: Psikolojik, Sosyal ve Fiziksel Sorunlar. Uluslararası Güvenlik ve Terorizm Dergisi. 2010;(1):1;105-124.

  • Polat., O. Çocuk Hakları ve Sivil Toplum. Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi; 2006;4(16):115-118.

  • Özyurtkkan., MO, K. Bostancı, R. Ahıskalı, O. Polat. Büllöz Akciğer Hastalığı ve Sigara. Solunum Hastalıkları 2005;16:108-111.

  • Bostancı., K, MO. Özyurtkkan, R. Ahıskalı, O. Polat, M. Yüksel. Büllöz Akciğer Hastalığı ve Sigara Kullanımı:Otopsi Çalışması. Marmara Medical Journal 2005;18(3);123- 128.

  • Polat., O. Çocukların Ticari Olarak Cinsel Sömürüsü. Çocuk Forumu; 2004; 7(1); 1- 12

  • Polat., O. Çocukta Korkulu Rüya: Uyuşturucu; Çocuk Forumu; 2004; 7(2); 1-10

  • Polat., O. H. Dokgöz, E. Saka; Çocukluk Çağı İntihar ve İntihar Girişimleri; Çocuk Forumu; 2003; 6(1); 47-59.

  • Polat., O. Çocuklarla İletişim; Çocuk Forumu; 2003; 6(1); 1-12

  • Polat., O. Ombudsmanlık Kavramı; Çocuk Forumu; 2003; 6(2); 1-11

  • Polat., O. Olay Yeri İncelemesinin Adli Tıp Açısından Önemi; Adli Tıp Dergisi; 2002; 16(2-4); 1-16.

  • Polat., O. Aile İçi Cinsel İstismar: Ensest; Çocuk Forumu; 2001; 4(2); 1-12

  • Polat., O. İ. Kayabeyoğlu, H. Ağrıtmış; Çocuk Gelişiminde Çocuk Hakları Açısından Yaklaşım; Çocuk Forumu; 2001; 4(3-4); 52-61

  • Polat., O. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Türkiye; Çocuk Forumu; 2001; 4(3-4); 1-6

  • Polat., O. Duygusal İstismar Nedir? Çocuk Forumu; 2000; 3(1); 1-8

  • Polat., O. Suça İtilen Çocuklar; Çocuk Forumu; 2000; 3(2); 1-9

  • Polat., O. Çocuk İstismarında İstismarcı ve Kurban İlişkisi; Çocuk Forumu Dergisi; 2000; 3(4); 1-17

  • Polat., O. Türkiye’de Sokak Çocukları. Çocuk Forumu Dergisi:1999;3(2):1-15.

  • Çakıcı., M, E. Çakıcı, C. Ataklı, O. Arkonaç, O.Polat. Bir Matrisidal Şizofreni Olgusu; Adli Tıp Bülteni; 1996; 1(3); 139-141

  • Çakıcı., M, E. Tansel, C. Ataklı, R. Özbili, O.Polat. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Adli Psikiyatri; Adli Tıp Bülteni; 1996; 1(2); 94-100

  • Polat., O. Munchausen Sendromu. T Klin Tıbbi Etik 1996;4:61-61.

  • Polat., O. Dövülmüş Çocuk Sendromu. Sendrom 1991;71-74.

  • İnanıcı., A, O. Polat. Göz Travmaları. Sendrom 1991;42-46.

  • Polat., O., A. Yılmaz. Adli Tıp Açısından Trafik Kazaları. Sendrom 1991;47-49

  • Polat., O., Ö. Günhan, A. İnanıcı. İnsan İskelet Kalıntılarında Yaş Tesbit Çalışmaları. Adli Tıp Derg;1990;6(1-2):41-45.

  • Polat., O., S. Akça, Ö. Günhan, R. Finci. Doğal Kökenli Ani Ölümler; Adli Tıp Dergisi; 1989; 5(3-4); 165-169

  • Ş. Gök, Z. Soysal, Ö. Kolusayın, O. Polat. Adli Otopsisi Yapılmış 82 Yanık Olgusunun Retrospektif İncelenmesi; Adli Tıp Dergisi; 1987; 3(1-4); 24-29

bottom of page