top of page
op-3_edited.jpg
PROF. DR. OĞUZ POLAT


1959 yılında Atlanta/Amerika’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1983-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim dalında Adli Tıp uzmanlık eğitimini tamamladı. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına kurucu başkan olarak atandı. Aynı yıl doçent ve 1995 yılında da Profesör oldu. 2000 yılında da Adli Tıp Kurumu Başkanlığına atandı. 2003 yılında istifa ettikten sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Öğretim üyeliğine geri döndü.

2010 yılında emekliliğinden sonra Case Western University, Mandel Social Studies Applied Unit, Begun Violence Prevention Center’da 2010-2012 yılları arasında çalıştı. Halen Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana bilim dalı Başkanlığı görevini ve ASUMA Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin direktörlüğünü  yürütmektedir. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde  Adli Tıp ve MEF  Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Adli Tıp, Kriminalistik ve Şiddet derslerini vermektedir.

1992 yılında Çocuğu İstismardan Koruma ve Rehabilitasyon Derneğini kurdu. (1992-2010) dönemlerinde dernek kapanana kadar başkanlığını yaptı. 1995 yılında çocukla ilgili çalışan kuruluşların bir araya geldiği Çocuk Hakları Koalisyonunu kurdu. 2000 yılına değin koordinatörlük görevini yürüttü. 1996’da kurduğu Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneğinin kurucu başkanlığını (1996-2010) yaptı.  2004-2010 yılında kurulan 0-18 Çocuk Hakları için Yurttaş Hareketinin başkanlığını yürütmüştür. UNICEF’e 1992-2012 dönemleri arasında çocuk hakları ve güç koşullardaki çocuklar konusunda danışmanlık yapmıştır. 2014 yılında İMDAT Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneğini kurmuş ve halen başkanlığını yürütmektedir. Bugüne kadar Avrupa Birliği ve UNICEF sponsorluğunda sivil toplum kuruluşları ve çocuk konularında 12 projenin yürütücülüğünü yaptı. Özellikle şiddet konusunda akademik çalışmalar yapan Polat’ın yayınlanmış 24 kitabı ve ulusal ve uluslararası 120’yi geçkin çalışması bulunmaktadır.

bottom of page