top of page

Adli Belge İnceleme

Adli belge incelemesi adli tıp bilirkişiliğinin en çok başvurulan alanlarından birisidir. Hukuksal olarak anlaşmazlığa neden olan her tür üzerinde yazı ve imzanın yer aldığı kağıt ve belgenin incelenerek probleme neden olan materyalin değerlendirildiği şüpheli belge incelemelerinin yapılması işlemidir.

 

Yazı ve imzaların kime ait olduğunu, kimlik, pasaport, para, çek, senet, sözleşme ve kredi kartı gibi belgelerde sahtecilik bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır. 

Adli belge inceleme alanında hem hukuk hem de ceza davalarında bilirkişilik incelemesi istenebilmektedir. Ülke genelinde yıllık dosya sayısının 35-40 bin olduğu tahmin edilmektedir. İncelenen belge sayısı ise yüz binleri aşmaktadır.

adli_belge_inceleme.jpg
bottom of page