top of page

Adli Genetik ve DNA Analizleri

DNA analizleri, adli bilimlerde mahkemelere objektif deliller sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır. DNA üzerindeki kodlama yapmayan gen bölgeleri analiz edilerek, DNA profilinin çıkarılması adli genetik uygulamalarının temelini oluşturur.  Uygulamada en sık babalık testi incelemesinde kullanılırken,  cinsel suçlar gibi birçok kriminolojik olayın çözümünde, kimliklendirmede (kimliği meçhul cesetler, felaket kurbanları gibi) de başvurulmaktadır.

resim 14.jpg
bottom of page