top of page

Adli Sigortacılık

Son yıllarda sigorta şirketlerinin iş  hacimlerini  ve  aktivite alanlarını   büyütmesiyle  birlikte  adli  bilimler  ile ilişkilerinin de geliştiği  gözlenmektedir. Buradaki temel sebep sigorta poliçesinde beyana dayalı işlemlerin sonrasında tazminat ödenmesi için o beyanın doğruluğunun ispatı gerekliliğidir.

Uygulamada;  yaşam sigortası  yaptırmış kişilerin ölümlerinde   otopsi  yapılarak ölüm sebebinin  ortaya çıkarılması, sağlık sigortalarında tıbbi uygulama hataları olup  olmadığının incelemesinde, maluliyet  hesaplarının yapılmasında, trafik kazalarında olaya adli mekanik açısından yaklaşarak  kazada insan faktörünün ne düzeyde olduğunun  saptanmasında adli  bilim uzmanlarının bilirkişiliğine başvurulmaktadır. Bu çalışmaların objektif, ölçülebilir, referansa dayalı ve bilimsel olması raporların güvenirliği için son derece önemlidir. 

adli sigortacılık.png
bottom of page