top of page

Aile İçi Şiddet Olguları

 

Çok büyük bir oranda kadına yönelik olarak görülen aile içi şiddet, çocuk ve yaşlılarda da görülebilmektedir. En sık fiziksel ve cinsel şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır. 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”la devlet korucuyu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerini sağlamayı taahhüt etmektedir.

 

Uygulamada başta acil olmak üzere değişik birimlere başvuran olgularda adli olgu bildirimi yapılarak adli rapor düzenlenmektedir. Haklarını koruyabilmek ve yargı  aşamasında  adli rapor mağdurun durumunu tespit etmeyi sağlayan en önemli belgedir.

aile içi şiddet.jpg
bottom of page