top of page

Boşanmada Velayet

 

Boşanmalarda  çocukların  velayeti   konusunda anlaşmazlıkların  aile mahkemelerinin  en önemli konularından  birisi  olduğu  görülmektedir.  Bu nedenle yeni uygulamada aile mahkemeleri boşanma sürecinde çocuğun velayeti konusunda bilirkişiden görüş istemektedir.  A.B.D.  ve  İngiltere’de   adli değerlendirme bu olgularda yaygın bir şekilde yapılmaktadır.

 

Adli değerlendirmede kişiler arası dinamikler ve çocuğun durumu ayrıntılı incelenmekte ve hukuksal mevzuat da göz önünde bulundurularak tarafsız bir rapor düzenlenmektedir..

boşanma.jpg
bottom of page