top of page

İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing)

 

İş yerinde psikolojik taciz olarak tanımlanan ve sistematik uygulanan kişiler üzerinde intihara kadar giden çeşitli ruhsal bozukluklarla giden mobbing günümüzde farkındalığın arttığı, çözüm yollarının araştırıldığı bir alandır. İşyerinde mobbinge uğrayan kimselerde fiziksel, psikosomatik ve psikolojik semptom ve göstergelerin ortaya çıktığı, psikolojik iyi olma halinin bozulduğu ve sürekli endişe halinin geliştiği bildirilmektedir.

 

Mobbinge uğradığını iddia eden kişiler her geçen gün artan sayılarda yargıya başvurmaktadır. Yargı aşamasına başvuran kişilerin sonuca ulaşabilmesi için kendi ruhsal durumlarını gösteren ve bu ruhsal durumları ile mobbing (psikolojik taciz) arasındaki nedensellik ilişkisini belgeleyen adli rapora ihtiyaçları vardır. Süreci doğru değerlendiren psikiyatrik konsültasyonu ile desteklenen adli rapor kişilerin hakkını koruyabilmesi adına çok gereklidir.

mobbing.jpg
mobbing.jpg
bottom of page