top of page

Hukuki Ehliyet

 

Hukuki ehliyet kişinin kendi başına veya karşılıklı olarak yapacağı hukuki eylem ve işlemlere yeterliliği ifade etmektedir. Kişinin eylem ve sonuçlarını doğru algılayarak hareket edebilme ve doğuracağı sonuçları muhakeme edebilme yeteneğidir.

 

Hukuki tasarruflara (vekaletname, satış, vasiyetname gibi), hukuki sonuç doğuran eylemlere (bağış gibi), karşılıklı yapılan işlemlere (satış, sözleşme, evlilik gibi) yeterliliği ifade eden durumdur. Bir kişinin kişilik haklarını kullanmaya yetkili yani hukuki ehliyetini kullanabilmesi  için; “ergin olması”, “ayırt etme gücüne sahip olması” ve “kısıtlı olmaması” gerekmektedir.

Kişilerin kendi iradeleri ile gerçekleştirdikleri mal alıp satma, evlenme, boşanma, imza atma gibi eylemlere karşı hukuki ehliyetlerinin bulunup bulunmadığı konusunda adli rapor düzenlenmesi istenmektedir.

hukuki sehliyet.jpg
hukuki sehliyet.jpg
bottom of page