top of page

Cinsel Saldırı Olguları

 

Cinsel suçlar cinayetten sonra bireye karşı işlenen en ağır şiddet eylemleridir. Bu tür suçlara ağır cezaların uygulanması, birey, aile ve toplum üzerinde olan olumsuz etkileri, gerçek suçluların cezalandırılmaması yanında yanlış mahkumiyet kararlarının verilme olasılığı, hekimin sorumluluğunu oldukça ağırlaştırmaktadır. Olayı aydınlatıcı en önemli unsur tıbbi raporun yeterliliğidir.

 

Cinsel saldırı olaylarında, cinsel ilişkinin olup olmadığı, saldırının derecesi ve sonuçları, saldırganın ve mağdurun fiziksel muayeneleri, delil toplamasını ve laboratuar incelemeleri yapılıp, mağdurların fiziksel ve ruhsal tedavi sürecinin planlanması, saldırı sonrası istenmeyen gebeliklere ve bulaşıcı hastalıklara karşı alınması gereken önlemlerin alınması gereklidir.  Ayrıca kişilerin mahkemede haklarını savunması için fiziksel ve ruhsal durumunu yansıtan adli rapor alınması ve hakları konusunda aydınlatılması çok önemlidir.

cinsel saldırı.jpg
cinsel saldırı.jpg
bottom of page