top of page

Çocuğa Yönelik Tüm İstismar Olguları

 

Çocuk istismarı sıklıkla fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olarak uygulamada karşımıza çıkmaktadır. Çocuk istismarı olguları şüphelenilip tanı konulamadığı durumlarda ağır hasarlar hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Çocuk istismarı olgularına multidisipliner yaklaşımla en iyi sonuca ulaşılabilmektedir. Çocuklar hem  muayeneler sürecinde,  hem de hukuki süreçte tekrarlayan travmalar yaşamaktadır.

 

Uygulamada çocuklar tanı, tedavi ve yargı sürecinde tekrarlayan muayene ve ifade vermeler ile travmatize olmaktadır. Bu nedenle hem üniversiteler, hem de sağlık bakanlığı bünyesinde çocuk koruma merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezlerde çocuğun süreçte tekrarlayan travmalara uğramaması için multidipliner yaklaşımla sürecin tek seferde tamamlanmasına çalışılmaktadır. Bu merkezlerde Adli tıp uzmanı, çocuk psikiyatrisi, psikolog, hemşire bir arada çalışmaktadır. Gerektiğinde diğer birimlerden konsültasyon istenmektedir.

child abuse.jpg
resim 12.jpg
bottom of page