top of page

Ses ve Görüntü Analizi

 

Son yıllarda mobesse kameralarının yaygın olarak kullanımı bir çok adli olguda buradan elde edilen görüntülerin önemli delil olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Ancak bir çok kamerada tekniğin eski olması, ışığın yetersizliği, çekimden kaynaklanan nedenlerden dolayı yetersiz görüntüler ortaya çıkabilmektedir.

 

Bu görüntülerin edit edilerek düzeltilmesi ve analizinin  yapılması   çok önemli delil niteliğinde verilere ulaşımı sağlamaktadır.

Aynı şekilde ses analizleri de son dönemde çok önem taşıyan delillere dönüşmüştür.

Bu  açıdan delil niteliği taşıyan ve uyuşmazlığın aydınlanmasını sağlayabilecek her türlü kayıt cihazından elde edilmiş ses  ve görüntülerin incelenmesi ve analiz edilmesi  önemlidir. Bu çalışmaların objektif, ölçülebilir ve referansa dayalı olması, bilimsel yöntemlerin ve analitik tekniklerin kullanılması raporların güvenirliği için son derece önemlidir.

ses analizi.png
bottom of page