top of page

Tıbbi Uygulama Hatalarında Adli Tıp Yaklaşımı

 

Tıbbi uygulama hatası iddiası ile açılan davalarda tıbbi uygulamada sağlık personelinin kusurunun bulunup bulunmadığı, kusur ile zarar arasında nedensellik bağını değerlendiren kaynaklar belirtilerek yazılan ayrıntılı bir uzman görüşü raporu çok önemlidir.

 

Olguda ortaya çıkan zararın komplikasyon mu yoksa hata kaynaklı olup olmadığı  konunun uzmanı ile birlikte değerlendirilmektedir.

tıbbi uygulama hatası.jpg
bottom of page