top of page

Trafik Kazalarına Adli Yaklaşım

 

Trafik kazaları yaralanma ve ölüm olaylarıyla en sık karşılaşılan olguların başında gelmektedir. Adli bilirkişilik açısından, trafik kazaları sonucu meydana gelen yaralanma ve ölüm olgularındaki yaraların niteliği, hangi yaranın ölümcül olduğu ve buna bağlı kusurlulukların saptanması en önemli kriterleri oluşturmaktadır.

 

Trafik kazaları gibi çok etmenli olaylarda neden – sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması kusur oranlarının doğru olarak saptanabilmesi için çok önem taşımaktadır. Bu da ancak bilirkişilik raporuyla mümkün olabilen bir durumdur. Özellikle yaralama ve /veya ölümle sonuçlanan trafik kazalarında adli tıp bilirkişiliği çok önemlidir.

traffic accident.jpg
bottom of page