top of page

Yangın Olgularına Adli Yaklaşım

 

Yangın olayları adli bilimlerin önemli  çalışma alanlarından birisi  olmuştur. Bir yangın ortaya çıktığında bunun nasıl  ve hangi koşullarda  meydana geldiğinin  araştırılarak bulunması ve bunun saptanmasından sonra ancak tazminatın ödenmesi söz konusudur. Yangın komplike ve çok yönlü bir olay olduğu için olayın ortaya çıkarılması bilimsel ve detaylı bir uzman çalışmasını gerektirmektedir.

yangın.jpg
bottom of page