top of page

Zehirlenmeler

 

Zehirlenme olguları mutlak adli olgulardır. Yeni 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yaşamsal tehlike kıstasları ve yaralanma düzeyinin standart bir şekilde belirlenmesi istenmektedir. Burada kişisel bulgular, hastanın klinik durumu ve toksik maddenin özel etkileri değerlendirilerek adli rapor yazılmaktadır.

Merkeze başvuran zehirlenme olgularında laboratuvarlarımızdan çıkan sonuçlar değerlendirilecek  ve uzman görüşü raporu düzenlenecektir.

zehirlenmeler.jpg
bottom of page